Když je vše vzájemně domluveno a schváleno, dochází k realizaci. Termín dokončení je stanoven po vzájemné domluvě, možnostech a okolnostech