Je vypracována na základě konzultace a je závislá na několika faktorech, jako např. zvolené materiály, pracnost, povrchová úprava, vzdálenosti a dalších přáních zákazníka.